betingelser og Udmeldelse

Betingelser

Billund Kulturskoles primære målgruppe er børn og unge mellem 0 og 25 år, men vi optager også voksne elever. Undervisningen foregår i flere af kommunens byer.

Sammenspil er gratis, hvis man går til instrumental- eller sangundervisning. 

Sæsonlængden i Kulturskolen er generelt 37 uger, dog har LEGOLAND Billund Garden 40 ugers undervisning. Ferier og fridage afholdes efter ferieplan for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler.

Vi forbeholder os ret til at konvertere nogle af undervisnings-lektionerne til fælles-undervisning, projekter, rejser/ture ud af huset og lignende.

Se vores samlede betingelser ved at klikke her.

UDMELDELSE

Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. mail kulturskolen@billund.dk.

Ved elevens første fremmøde er tilmeldingen til undervisningen bindende. 

Førsteårs-elever har prøvetid og kan udmelde sig inden 15. oktober. og binder sig derfor i første omgang kun for betaling af første rate.

Øvrige elever kan udmelde sig inden 31. december, hvorefter man hæfter for betalingen for hele sæsonen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, f.eks. ved flytning til en anden kommune eller sygdom ud over en måned.

Mister en elev i en tomandsgruppe sin makker ved sæsonstart eller i løbet af efteråret, vil Kulturskolen forsøge at finde en ny passende makker. Lykkes dette ikke, vil eleven få valget mellem at melde sig ud eller opgradere til soloundervisning inden 31. december.

Vi forbeholder os ret til at bortvise elever, der uden rimelig grund forsømmer undervisning i et sådant omfang, at det ikke anses for rimeligt at holde på en plads, mens andre må stå på venteliste. Dette gælder også, hvis eleven ikke vil indordne sig under undervisningens præmisser.

Billund Kulturskole forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver. Det skyldige beløb samt gebyr bortfalder dog ikke. Når det udestående er betalt, kan undervisningen genoptages. Kulturskolen forbeholder sig ret til at udmelde bortviste elever med dags varsel, hvis der er elever på ventelisten til pladsen.