Betaling

Betaling

Kulturskolens undervisning betales i fire rater, som forfalder i november, januar, marts og maj. Opkrævningen sendes til betalers digitale postkasse, medmindre der er givet dispensation, eller betalingen er tilmeldt betalingsservice. Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, idet Kulturskolen er underlagt kommunens betalingsregulativ.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der bortfalder i tilfælde af lærerens fravær, erstattes efter aftale, eller elevbetaling refunderes.

Refusion for aflysning af undervisning mindre end 34 lektioner gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres til betalers NemKonto. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.