Søg

FAQ

FAQ – Ofte stillede spørgsmål samt betingelser

Du tilmelder dig ved at klikke her.

Det er ikke muligt at få en prøvetime. Vi tror på, at man skal bruge mere end en enkelt time for at vide, om man synes om undervisningen eller ej. Hvis du er ny elev kan du framelde dig til efterårsferien og kun betale for den første rate. Man hæfter for betaling ved første fremmøde. 

Priserne er afhænigige af, hvilket tilbud du melder dig til. Se vores prisliste her.
Betalingen opkræves som udgangspunkt i 4 rater henover sæsonen. 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. mail kulturskolen@billund.dk til Kulturskolens kontor.

Bemærk: Eleven kan udmelde sig inden 31. december, hvorefter man hæfter for betalingen for hele sæsonen.
Dog kan nye elever udmelde sig til efterårsferien på ovenstående mail inden 15. oktober. 
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, f.eks. ved flytning til en anden kommune eller sygdom ud over en måned.

Sæsonen er som udgangspunkt 37 uger. Legoland Billund Gardens sæson er dog 40 uger.
Datoen for opstart vil blive sendt på velkomstmail inden sæsonstart.

For fortsætterelever er der gentilmelding i april. 
Alle andre kan tilmelde sig vores venteliste løbende og man vil blive kontaktet, hvis/når der er ledige pladser. 

Du modtager en faktura fra Billund Kommune i din digitale post med forfald i november, januar, marts og maj med mindre du er tilmeldt betalingsservice.
Vi anbefaler, at den første faktura ved betaling tilmeldes betalingsservice. 

Du vil modtage en rykker med renter og gebyr fra Billund Kommune og gældsstyrelsen bliver orienteret, hvis betalingen ikke falder rettidigt 

Billund Kulturskole forbeholder sit ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver. 

Billund Kommunes hjemmeside under ”mit betalingsoverblik” kan du logge ind med MitID og få et overblik over, om du har ubetalte regninger. 

Du kan logge ind i Speedadmin her med MitId, elevens Uni-login eller med dit personlige login, som du oprettede ved tilmelding. 

Sæsonen løber som udgangspunkt over 37 uger, men der betales kun for 34 uger. 
Refusion for aflysning af undervisning på 37 ugers tilbud, ud over de tre gange, gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Beløb under kr. 100,- refunderes ikke.
Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.

Det kan man som udgangspunkt godt, men elever bosiddende i Billund Kommune har førsteprioritet. 

Kulturskolen er hovedsageligt et tilbud til børn og unge under 25 år.
Hvis der er ledige pladser kan disse tildeles voksne over 25 år. Betalingen er højere for voksne, da der ikke ydes statstilskud til disse.  

Det er muligt at leje orkesterinstrumenter hos os. Prisen er 700 kr. pr. år, som betales i 4 rater á 175 kr. Kontakt din lærer, hvis du ønsker at leje et instrument.

Har du brug for at se alle betingelser for tilmeldingen til 

Kulturskolens undervisning, kan du finde dem her.

Klik her