• Udmeldelse

Udmeldelse

Tilmeldingen til undervisningen er bindende ved elevens første fremmøde. Eleven kan udmelde sig inden 31. december, hvorefter man hæfter for betalingen for hele sæsonen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, f.eks. ved flytning til en anden kommune eller sygdom ud over en måned. Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. mail kulturskolen [at] billund.dk til Kulturskolens kontor.

Se reglerne for prøvetid for førsteårs-elever her

Mister en elev i en tomandsgruppe sin makker ved sæsonstart eller i løbet af efteråret, vil Kulturskolen forsøge at finde en ny passende makker. Lykkes dette ikke, vil eleven få valget mellem at melde sig ud eller opgradere til soloundervisning inden 31. december.

Vi forbeholder os ret til at bortvise elever, der uden rimelig grund forsømmer undervisning i et sådant omfang, at det ikke anses for rimeligt at holde på en plads, mens andre må stå på venteliste. Dette gælder også, hvis eleven ikke vil indordne sig under undervisningens præmisser.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os endelig!

Kontoret er åbent mandag til torsdag 
kl. 08.30-11.30

Telefon: 72 13 15 25

Mail: kulturskolen [at] billund.dk