Undervisningen

Undervisningen på Talentlinjen er et 3-årigt forløb.

Udover soloundervisningen på sit hovedfagsinstrument får man også undervisning i teori/hørelære, sammenspil/orkester, samt et supplerende instrument (bifag), for eksempel klaver.  Senest er der også blevet oprettet et singer/songwriter-hold. 

Det forventes, at eleverne på talentlinjen arbejder selvstændigt og målrettet. Derudover er det vigtigt at forberede sig og møde op til timerne, samt deltage i de arrangementer Kulturskolen tilbyder i løbet af sæsonen.

Det koster en særlig takst at gå på Talentlinjen - se under priser. Der undervises 30 min. i hovedfag om ugen i 34 uger, og alle andre fag er gratis.

år 1

Soloundervisning, 30 min. pr. uge
Sammenspil, 60 min. pr. uge
Teori/hørelære, 30 min. pr. uge

år 2

Soloundervisning, 30 min. pr. uge
Sammenspil, 60 min. pr. uge
Teori/hørelære, 30 min. pr. uge
Bifagsundervisning, 25 min. pr. uge

år 3

Soloundervisning, 30 min. pr. uge
Sammenspil, 60 min. pr. uge
Bifagsundervisning, 25 min. pr. uge

Pil med link til mere indhold Tilmelding, Talentlinjens optagelsesprøve