• Bestyrelse

Bestyrelsen for Billund Kulturskole

Der afholdes 2-4 gange bestyrelsesmøder om året

Bestyrelsen består af :

  • 2 forældre-repræsentanter 
  • 2 medarbejder-repræsentanter
  • 2 elev-repræsentanter
  • 1 skoleleder-repræsentant

Desuden er kulturskolelederen sekretær for bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen er valgt for to år af gangen og suppleres ved valg én gang årligt.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Conni Søgaard Andersen (formand): forældre-repræsentant

Kathrine Erritsøe Nielsen (næstformand): forældre-repræsentant

Victor Staal Lauridsen: elev-repræsentant

Naja Dalsgaard Christensen: elev-repræsentant

Søren Rahbæk: skoleleder-repræsentant

Jakob Rosendahl Povlsen: medarbejder-repræsentant

John Kristensen: medarbejder-repræsentant

Per Weile Bak: sekretær