optagelse på talentlinjen

At være elev på Talentlinjen kræver modenhed, og at man kan arbejde selvstændigt og målrettet.

Derfor anbefaler vi, at man tidligst søger om optagelse den sæson, man fylder 14 år, med mindre der er særlige grunde til at starte tidligere.

Har du fået lyst til at søge ind på Talentlinjen, skal du først snakke det grundigt igennem med din lærer og dine forældre. Derefter kan du tilmelde dig på Kulturskolens hjemmeside inden 1. juni, hvorefter du bliver indkaldt til en optagelsesprøve.

Det koster en særlig takst at gå på Talentlinjen - se under priser. Der undervises 30 min. i hovedfag om ugen i 34 uger, og alle andre fag er gratis.

Har du flere spørgsmål til Talent-linje-forløbet, er du velkommen til at spørge din lærer eller på kontoret.

Deadline for tilmelding til optagelsesprøven er mandag 20. maj 2019

Optagelsesprøven ligger i denne sæson torsdag 6. juni 2019

Parløb reklamebureau a/s