Nye regler for refusion, gældende fra sæson 2012-13

Der er netop blevet vedtaget nye regler for refusion i forbindelse med aflyst undervisning, gældende fra sæson 2012-13.

Refusion for aflysning af undervisning gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.

Kor og orkestre har ikke ret til refusion.

Beløb under kr. 100,- refunderes ikke.

Parløb reklamebureau a/s