Juniorkor

Målgruppe: 3. – 5. klasse

Antal: Der er i princippet ingen øvre grænse, men det afhænger af lokaleforholdene.

Skolen skal have: Lokale - gerne musiklokale - med klaver og basale musik- og rytmeinstrumenter til rådighed.

Varighed: 45 minutter én gang om ugen. Antal uger aftales med Kulturskolen.


Kulturskolen lancerer nu Juniorkor for folkeskolerne. Juniorkor er fortsættelsen til Spirekor, og her har man mulighed for at videreudvikle børnenes musikalske kompetencer. I Juniorkor vil der fortsat være fokus på at give børnene en oplevelse af, at det er fedt at synge sammen, og at det er skønt at være sammen om musikken og fællesskabet. .

 

Der startes på at synge flerstemmigt, og i Juniorkoret er udviklingen af barnets musikalitet—herunder hørelære og nodelære—i fokus. Dette giver en positiv betydning fremadrettet, hvad enten barnet fortsætter med at synge i kor eller i andre musikalske sammenhænge. Juniorkoret medvirker meget gerne ved koncerter/arrangementer på skolen, og dermed bliver koret et stort og humørfyldt aktiv i skolens kulturliv.

Desuden arrangerer Kulturskolen hvert år Kordag for kommunens 4. klasser. Juniorkoret vil således være et oplagt springbræt til at forberede børnene og skabe sammenhængskraft til denne dag

 

Parløb reklamebureau a/s