Børnekunst med Andreas Schulenburg

Tirsdag 10. april havde to billedskolehold i Billund besøg af samtidskunstner Andreas Schulenburg.

Han holdt en tre timers workshop med børnene, der går i 3.-8. klasse. De var meget optagede af at arbejde med det tema, de selv havde fundet frem til i fællesskab, nemlig "Følelsesmæssigt kaos".

Alle gik i gang med at lave skitser og valgte derefter udtryksformen. Nogle lavede lerfigurer og relieffer, mens andre tegnede eller malede. En enkelt var i gang med at omforme en dukke.

24. april kommer Andreas Schulenburg tilbage og laver endnu en workshop med de samme børn, som arbejder videre i mellemtiden. Han bemærkede, at billedskoleeleverne var rigtig gode til at fortælle om deres værker.

Når alle værker er helt færdige, bliver de udstillet i lokalerne hos Børnenes Hovedstad.

Parløb reklamebureau a/s