Spirekor – musik for de mindste

Målgruppe: 0. - 3. klasse

Antal: Der er i princippet ingen øvre grænse, men det afhænger af lokaleforholdene.

Skolen skal have: Lokale - gerne musiklokale - med klaver og basale musik- og rytmeinstrumenter til rådighed.

Varighed: 45 minutter én gang om ugen . Antal uger aftales med Kulturskolen.

 

Spirekorundervisning i grundskolen

Billund Ungdoms- og Kulturskoles spirekorsundervisning tager udgangspunkt i folkeskolens læseplan for musik i 1.-2. klassetrin. I selve musikudøvelsen er der fokus på at udvikle sangrepertoiret, styrke sangteknikken og tilegne elementære musikalske færdigheder med udgangspunkt i forskellige sang- og legeaktiviteter.

Gennem fokus på musikalsk skaben arbejdes der med lydformning gennem lydillustrationer med krop og stemme, komposition og improvisation ved at arbejde med at skabe enkelte sange og udføre enkle improvisationer med stemme og krop – herunder bevægelser til musikken. Gennem materialet lærer eleverne at lytte opmærksomt til musik, og herved stimuleres den musikalske forestillingsevne, og der associeres til noget konkret – f.eks. stemninger og følelser.
 

I Spirekoret er sangglæde og udvikling af hele elevernes musikalitet i fokus. At synge i kor styrker også børnenes koncentration og evne til at indgå i et fællesskab - kompetencer, som børnene kan drage nytte af i mange andre sammenhænge.

Spirekoret medvirker meget gerne ved koncerter/arrangementer på skolen, og dermed bliver koret et stort og humørfyldt aktiv i skolens kulturliv.

INFO til forældre: Spirekor er et tilbud til skolerne i Billund Kommune. Snak med din skole om, hvordan dit barn kan gå til Spirekor.

Parløb reklamebureau a/s