Bestyrelsen for Billund Kulturskole

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Conni Søgaard Andersen (formand): forældrerepræsentant

Rikke Malte Rasmussen (næstformand): forældrerepræsentant

Victor Søgård: elevrepræsentant

Dorthe Bønning Møller: skolelederrepræsentant

Jakob Rosendahl Povlsen: medarbejderrepræsentant

John Kristensen, medarbejderrepræsentant

Per Weile Bak: sekretær

Parløb reklamebureau a/s