Bestyrelsen for Billund Kulturskole

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Conni Søgaard Andersen (formand): forældrerepræsentant

Rikke Malte Rasmussen (næstformand): forældrerepræsentant

Cindy Chiche: elevrepræsentant

Dorthe Bønning Møller: skolelederrepræsentant

Thomas Gundal: medarbejderrepræsentant

John Kristensen, medarbejderrepræsentant

Per Weile Bak: sekretær

 

 

Parløb reklamebureau a/s